دوستان علاقه مند زیادی ابراز تمایل به دریافت طرح برای سوزندوزی  نموده اند. برای پاسخگویی به علاقه این دوستان طرح تکه دوزی بر روی بالش بچه را ، در این پست برای شما قرار می دهم تا اجرا نموده و لذت ببرید.

البته لازم به یادآوری است که این طرح را در اندازه های متفاوت می توانید علاوه بر بالش بچه، روی تشک، پرده، روتختی، و ...... و حتی لباس نیز استفاده نمایید.