سوزندوزی شب افروز

گل و سایه روشن های آن
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

گلهای رنگارنگ زیادی در اطرافمان وجود دارند که از کنار آنها رد می شویم، می بوییم و یا به یکدیگر هدیه می دهیم. اما شاید هیچوقت به واقع آنگونه که باید در رنگها و سایه روشنهای آن دقت نمی کنیم و به عبارتی فقط به آنها نگاه می کنیم  اما آنها را نمی بینیم. می دانیم در کنارمان وجود دارند و هستند؛ ولی لمسشان نمی کنیم. درست مثل عزیزانی که در کنار ما زندگی می کنند.

بیایید تا کمی بیشتر به اطرافمان دقت کنیم و فقط خودمان را نبینیم. غافل از آنکه برخی از ما حتی خودمان را هم دیگر وقت نداریم تا ببینیم. گلی که در زیر می بینید، هدیه ای از یک دوست است . خواستم تا ماندگار بماند.

بیایید تا از همینجا و از همین لحظه با خودمان رو راست تر و خودمانی تر شویم. و غیر از نگاه کردن به گل ، گل را ببینیم با تمام سایه روشن هایش و با تمام رنگهایش. یک گل را ببینیم با تمام جزییاتش. از ساقه و برگ و کاسبرگ گرفته تا خار و ریشه هایی که باعث ایستادنش بر خاک می شود و حتی خاک را هم ببینیم!!!

هر گل فقط یک رنگ ندارد. با یک رنگ دوخته نمیشود. اما در هر گل یک رنگ غالب بر دیگر رنگها دیده میشود. و شاید چون یاد نگرفته ایم تا درست  ببینیم ، همیشه در تعریف رنگ گل همان رنگ غالب را می بینیم و می گوییم؛ گل صورتی، گل آبی، و یا برگ سبز، ساقه قهوه ای و......