سوزندوزی شب افروز

سرمه دوزی- خانم حکیمه دابویی
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

نمونه آموزشی زیبایی از سرمه دوزی بر روی پارچه مخمل در این قسمت می بینید. این نمونه زیبا  بر روی کوسن و با هنرمندی خانم حکیمه دابویی، هنرجوی حرفه سرمه دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا شده است.

رنگ قرمز پارچه و هماهنگی دلپذیر آن با سرمه و مروارید، فضایی رویایی را در ذهن تداعی می کند و درون را به روزگاران دور ایران زمین می خواند. روزهای همنوایی دست و نقش و دل.