سوزندوزی شب افروز

پولک و منجوق دوزی- خانم شهناز پور باقر
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩۱
 

چند نمونه آموزشی از کارهای پولک و منجوق دوزی را، در این بخش می بینید که توسط خانم شهناز پور باقر هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا نموده اند.

 این نمونه های زیبا بیانگر سلیقه، شادابی و روح سبز و سیالی است که بر سینه پارچه و رنگ در رنگ؛ فقط و فقط مهربانی می نهد تا شادمانی از شاخه های حیات و هستی خویش برویاند.

شما هم می توانید این لحظه های ناب را تجربه کنید. سوزن، نخ، کمی پارچه و اندکی توانایی و حوصله و......