پیراهن ملیله دوزی زیبایی را دراین قسمت می بینید که توسط خانم کلثوم دهستانی هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل ، دوخته شده است.

خانم کلثوم دهستانی با استفاده از تکنیک دانه دوزی توپر و سایه روشن در انتخاب رنگ ملیله شکسته ها؛ دور تا دور یقه و لبه آستین پیراهن را سوزندوزی نموده است.کاربرد مورب و سنگ در لابلای دوخت و هماهنگی رنگها، زیبایی پیراهن را افزون نموده است.