سوزندوزی شب افروز

آموزش سوزندوزی- پولک و منجوق دوزی روی بافتنی
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ٢٢ آذر ۱۳٩۱
 

برای دوخت پولک و منجوق روی بافتنی ، ابتدا با استفاده از روش انتقال طرح روی بافتنی(که در آموزش های قبل ، قابل دسترسی و مرور می باشد)؛ ابتدا طرح را در جای مناسب از بافتنی قرار می دهیم .

سپس با استفاده از تکنیک های مختلف حرفه پولک و منجوق دوزی ، متناسب با طرح انتخاب شده؛ سوزندوزی را شروع می کنیم.

نمونه ای از پولک و منجوق دوزی روی بافتنی را در زیر می بینید که توسط خانم سیده حوریه حسینی، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز اجرا شده است.

خانم سیده حوریه حسینی طرحی را در قسمت یقه  و لبه جیب بافتنی، با استفاده از سنگ، پولک،ملیله، ملیله شکسته، مروارید گرد و مورب و.... سوزندوزی نموده اند که بسیار زیباست.ببینید و لذت ببرید.