نمونه ای زیبا از پولک و منجوق دوزی بر روی یک لباس را در این قسمت می بینید که توسط خانم سیده حوریه حسینی ، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز اجرا شده است.

خانم سیده حوریه حسینی برای سوزندوزی این لباس، ضمن استفاده از تکرار یک طرح در قسمت بالاتنه و امتداد طرح به کمک چند خط و گل ستاره ای به روی کمر لباس و دامن؛ سنگ، مروارید، ملیله شکسته و منجوق و.... را با سلیقه و مهارت به کار گرفته است.

ببینید و لذت ببرید.