نمونه ای آموزشی از سرمه دوزی با طرح طاووس را در زیر می بینید که توسط خانم حکیمه دابویی هنرجوی حرفه سرمه دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل، سوزندوزی شده است.

خانم حکیمه دابویی این طرح را برای تابلو و بر روی پارچه مخمل جیرمشکی ؛ با استفاده از تکنیک های مختلف حرفه سرمه دوزی با دقت و زیبایی سوزندوزی نموده است.

 استفاده از مروارید و منجوق به همراه نخ گلابتون و سنگ در رنگهای مختلف از ویژگیهای این کار زیبا می باشد.