گلهای پارچه ای همانند گلهای دوختنی زیبا و پرکاربرد هستند و در تزیینات روی لباس جایگاه خاص خودشان را دارند. این گلها علاوه بر آنکه بر روی لباس قابل استفاده هستند، می توانند بر روی هر چیز دیگری ، جلوه آفرینی نمایند و زیبایی های ماندگار به ارمغان گذارند.

شما هم می توانید امتحان کنید. سخت نیست .

در این بخش نمونه های زیبایی از گلهای پارچه ای خانم آتنا یزدانی را می بینید که با سلیقه خاص بر روی یک کلاه حصیری ، استفاده شده است.