نمونه بسیار زیبایی از یک کار گلدوزی با دست را در زیر می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم مریم دابویی هنرجوی حرفه گلدوزی با دست از آموزشگاه شب افروز ، بر روی یک شلوار بچه با سلیقه و ابتکار زیاد؛ اجرا شده است .

در گلدوزی روی این شلوار بچه از  کاموای ظریف و نخ دمسه استفاده شده است. دوخت های بکار رفته برای تزیین این شلوار، دوختهای بنیادی سوزندوزی می باشد.

آیا از دیدن اینهمه زیبایی لذت می برید؟ زیبایی ماندگاری که همیشه و همیشه خواهد ماند!!!!