نمونه های دیگری از گلهای پارچه ای برای لباس را در این بخش می بینید که توسط خانم آتنا یزدانی اجرا گردیده است .

نمونه هایی زنده، زیبا و فوق العاده پر کاربرد.