سوزندوزی شب افروز

آموزش سوزندوزی- دانه دوزی تو پر ( قسمت دوم)
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
 

گفتیم که برای جلوه گری بیشتر طرح در دوخت دانه دوزی توپر می توان ابتدا دور تا دور طرح را با دوختی از نخ محدود نمود. این محدود نمودن می تواند به کمک ابزار مورد استفاده در پولک دوزی نیز انجام شود. از جمله این ابزارها ملیله شکسته ، مورب، منجوق و یا انواع پولک می باشد.

نمونه های زیبایی از کار خانم فریبا منتظر جویباری هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز را در ادامه می بینید.

در نمونه بالا ابتدا دور تا دور طرح به کمک پولک های چهارگوشه دوخته شد و سپس متن طرح  به کمک ملیله شکسته ، ملیله، سنگ و پولکهای ریز، دانه دوزی تو پر، گردیده است.

در نمونه  زیر نیز دانه دوزی توپر به کمک مورب ها شکل یافته ا ست.