سوزندوزی شب افروز

گلدوزی با دست- خانم مریم دابویی
نویسنده : فاطمه بیگم شریفیان - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ٥ اسفند ۱۳٩۱
 

جعبه های رنگی و یا طرح دار اعم از کاغذی یا فلزی، اما بلا استفاده زیادی گاهی اطراف ما قرار دارد که دور انداخته می شود . این جعبه ها و یا ابزار بدون استفاده با کمی سلیقه و حوصله در بسیاری موارد می تواند به ابزاری پر استفاده و زیبا تبدیل شود.

جعبه کفشی را در زیر می بینید که توسط خانم مریم دابویی هنرجوی آموزشگاه شب افروز با تکه ای پارچه و نخ، به همراه چند مهره رنگی و کمی کنف به جعبه ابزار گلدوزی خانم دابویی تبدیل شده است.

دوختن چند شاخه گل زیبا، یک ماه کوچک، خورشید، چند منگوله، کاربرد چند دوخت بنیادی و  کمی ریشه برای لبه های پارچه؛ همه و همه یعنی اینکه زنده ای و زندگی را می دوزی.

براستی وقتی که سوزن و نخ در دستان بی شکیب یک سوزندوز، ثانیه به ثانیه، سینه پارچه را در تکرار آوای نخ می کاود؛ آیا می توان گفت که زندگی جریان ندارد؟؟ آیا این رویش عشق، غیر از زندگی معنایی دیگر دارد؟؟

 بی گمان .نه و این خود زندگی است.