سوزندوزی شب افروز

پولک و منجوق دوزی- خانم رقیه مهدی پور

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی ترمه را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم رقیه مهدی پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم رقیه مهدی پور طرحی برگ گونه در دو سمت ، همراه با طرحی از یک گل را در مرکز یک رومیزی بیضی قرار داده و با استفاده از پولک معمولی سفید ، پولک صاف و پولک چهارگوشه ریزطلایی، منجوق های طلایی ونقره ای ، سوزندوزی نموده است. 

ویژگی خوب این کار استفاده از پولک و منجوق به صورت دوبل(دوتایی) برای دوختن گل می باشد. خانم مهدی پور پس از اجرای دوخت پولک و منجوق بر روی ترمه، آن را آسترکشی و یراق دوزی نموده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.


ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
comment نظرات ()

پولک دوزی روی ترمه - خانم زهرا عزیزی

رومیزی زیبایی از سوزندوزی روی ترمه را در این پست می بینید که با پولک و منجوق اجرا شده است. این رومیزی زیبا که یک نمونه آموزشی نیز می باشد، توسط خانم زهرا عزیزی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم زهرا عزیزی با استفاده از منجوقهای سفید و طلایی، پولک سفید هفت رنگ، سنگ و مروارید، رومیزی را سوزندوزی و پس از اجرای سوزندوزی، استرکشی و یراق دوزی ؛ نموده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٩/٢٢
comment نظرات ()

کیف چهل تکه دوزی - خانم عاطفه ذبیحــی

نمونه زیبایی از دوخت چهل تکه ستاره ای را در این پست می بینید.این نمونه زیبا توسط خانم عاطفه ذبیحی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عاطفه ذبیحی با استفاده از تکه پارچه های هماهنگ موجود، طرح چهل تکه ستاره ای را در دو ترکیب از رنگ اجرا، و جهت دوخت کیف و در دو سمت کیف؛ مورد استفاده قرار داده است. 

کیف زیبایی است؟ اینطور نیست؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٩/۱٦
comment نظرات ()

پولک و منجوق دوزی روی ترمه - خانم پریسا درودگر

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی پارچه ترمه را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم پریسا درودگر، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم پریسا درودگر ، طرحی از جقه را با یک گل در درون و حاشیه ای دالبری از بیرون ،با استفاده از تکنیک های دوخت پولک دوزی بر روی یک رومیزی رانر؛ دوخت نموده است .

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٩
comment نظرات ()

روبان دوزی روی کیف - خانم سمانه پولایی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت گلهای روبانی را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم سمانه پولایی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم سمانه پولایی گلهای روبان دوزی شده را بر روی پارچه جین و برای طرحی از یک گلدان گل، دوخت نموده است . همانطور که در تصاویر نیز می بینید در دوخت این طرح، برگها تکه دوزی شده و جهت دوخت گلدان گل از به شیوه تکه دوزی برجسته استفاده شده است.

زیباست. اینطور نیست؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۳:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱٧
comment نظرات ()

طرح اردک و گربه برای تکه دوزی و گلدوزی

در این پست طرحی از اردک و گربه را برای تکه دوزی و گلدوزی می بینید. در این پست، طرح برای تکه دوزی روی بالش بچه مورد استفاده قرار گرفته است. اما به یقین تنها مورد استفاده این طرح تکه دوزی روی بالش بچه نخواهد بود و می تواند روی پرده، تشک، ملافه، رومیزی،تابلو ، لباس و ... و دیگر وسایل مورد استفاده قرار گیرد.

شما نیز می توانید با استفاده از این طرح زیبا و تکه پارچه هایی که در اختیار دارید، تجربه های تازه ای از دوخت بدست آورید.

سخت نیست. امتحان کنید، شما هم می توانید.

اندازه بزرگ تر این طرح را می توانید از اینجا و اینجا دانلود نمایید. 

+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٢۳
comment نظرات ()

سرمه دوزی روی ترمه- مائده وجدانی

حدیث سرمه و مروارید و ترمه، حتی اگر تکراری هم باشد؛ همیشه دلنشین است .

نمونه آموزشی زیبایی از سرمه دوزی روی ترمه را در این پست می بینید . این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم مائده وجدانی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

در دوخت این نمونه از تکنیکهای دوخت ذغره دوزی ، سرمه و مروارید دوزی استفاده شده است.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۱٦
comment نظرات ()

تکه دوزی بالش بچه - خانم مریم اسدی

نمونه آموزشی زیبایی از تکه دوزی روی بالش بچه را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم مریم اسدی ، ازآموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم مریم اسدی طرحی از گربه و اردک را بر روی بالش بچه با زمینه رنگ زرد، تکه دوزی نموده و برای چین لبه بالش از پارچه نباتی رنگ، استفاده نموده است.

زیباست.اینطور نیست؟؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۳:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/۱٢
comment نظرات ()

تکه دوزی روی لباس - خانم فرخنده صنعت پور

تصاویری از تکه دوزی روی لباس را در این پست می بینید که توسط خانم فرخنده صنعت پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فرخنده صنعت پور این نمونه آموزشی زیبا از دوخت تکه دوزی را ، بر روی یک لباس دخترانه قرمز؛ اجرا نموده است.

در تکه دوزی روی این لباس، چنانچه به خوبی در تصاویر هم دیده میشود، برای تزیین تکه دوزی از نخ کانوا برای موها و تور در لبه دامن طرح عروسکی؛ جهت جلوه بخشیدن بیشتر به طرح استفاده شده است. این طرح تکه دوزی ، یک طرح عروسکی می باشد و شما می توانید دوخت طرح را در دو حالت، موهای بافته شده و نبافته می بینید.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱/٢۳
comment نظرات ()

پولک و منجوق دوزی روی ترمه - سیده عطیه حسینی

تصاویری زیبا از سوزندوزی روی ترمه را در این پست می بینید که توسط خانم سیده عطیه حسینی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. این تصاویر نمونه ای آموزشی از دوخت پولک و منجوق ، بر روی ترمه می باشد.

خانم سیده عطیه حسینی این نمونه را بر روی یک رومیزی رانر اجرا نموده و پس از سوزندوزی، آستر کشی و قیطان دوزی نموده است. استفاده همزمان از منگوله ها، در طرفین رانر به هنگام دوخت قیطان؛ جلوه بیشتری به این رومیزی زیبا بخشیده است.

امتحان کنید . همین حالا شروع کنید. شما هم می توانید با صرف اندکی وقت و هزینه، محیط زیباتری را در اطراف خود داشته باشید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۱۸
comment نظرات ()

سرمه دوزی - خانم مریم رفیعی

نمونه دیگری از دوخت بقچه را در این پست می بینید که توسط خانم مریم رفیعی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است.

خانم مریم رفیعی این نمونه ارزشمند و زیبا را با استفاده از پارچه چهارخانه و ساتن قرمز دوخت و سپس سرمه دوزی ، مغزی دوزی و آسترکشی، نموده است.

خانم مریم رفیعی برای دوخت این بقچه زیبا از یک مربع در زیر و مقداری پارچه چهار خانه به طول 10 الی 12 سانتیمتر و عرضی معادل با 2 الی سه برابر پیرامون مربع (بسته به مقدار چینی که می خواهیم) و چهار مثلث برای چهار جهت بقچه، مقداری مغزی و پارچه آستری؛ استفاده نموده است.

خانم مریم رفیعی جهت جلوه دادن به این بقچه  طرح یک گل را با استفاده از سرمه طلایی و قرمز، به صورت برجسته روی ساتن قرمز؛ سرمه دوزی نموده است. سرمه دوزی این گل روی مثلثهای اطراف بقچه ، هماهنگی رنگهای سرمه، نوار مغزی و رنگ پارچه جلوه فراوانی به بقچه داده است. جلوه ای که به راستی می توان فضایی از محیط اطراف را به کمک آن آراست و یا به عنوان یک کادویی مناسب در اندازه های مختلف و یا با پارچه های متفاوت و حتی رنگارنگ، مورد استفاده های متفاوت قرار داد.

شما نیز ببینید و لذت ببرید. زیباست، اینطور نیست؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
comment نظرات ()

تکه دوزی - خانم زینب بابانتاج

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت تکه دوزی یک آشپز را ، در این پست می بینید که توسط خانم زینب بابانتاج ، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم زینب بابانتاج این تکه دوزی زیبا را بر روی پارچه ای چهارخانه و برای یک پیش بند آشپز خانه، مورد استفاده قرار داده است.

دوخت جیب روی پیش بند و نوار اریب در حاشیه دور تا دور پیش بند بر زیبایی کار افزوده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٤
comment نظرات ()

چهل تکه دوزی ستاره - خانم زینب بابانتاج

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت چهل تکه را در این پست می بینید که توسط خانم زینب بابانتاج از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

خانم زینب بابا نتاج به کمک مثلث ها و چند مربع و تکنیک های چهل تکه دوزی، یک ستاره زیبا دوخته است . ستاره ای زیبا، که آذین بخش یک میز خواهد بود. 

شما هم ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٧
comment نظرات ()

روتشکی و بالش بچه - خانم سمانه پولایی

تصاویری از یک نمونه آموزشی زیبا را دراین پست می بینید که توسط خانم سمانه پولایی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

این نمونه آموزشی زیبا شامل دوخت یک روتشکی چهل تکه دوزی و یک بالش تکه دوزی می باشد. خانم سمانه پولایی در دوخت این نمونه ها از رنگ هایی بسیار شاد و دلنشین استفاده نموده است و البته هماهنگی و تنوع رنگ نیز ، بر زیبایی کار افزوده است.

زیباست. اینطور نیست؟!

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢٧
comment نظرات ()

روقوری - خانم مریم اسدی و خانم فرخنده صنعت پور

در این پست دو نمونه آموزشی از دوخت چهل تکه دوزی شطرنجی را می بینید که توسط خانم مریم اسدی و خانم فرخنده صنعت پور از آموزشگاه شب افروز ،بر روی روقوری؛ اجرا شده است. 

خانم مریم اسدی و خانم فرخنده صنعت پور،برای دوختن این چهل تکه های زیبا ، از دو رنگ قرمز - ساده و سفید و قرمزچهارخانه استفاده نموده اند و تفاوت این دو کار در تعداد مربع های چهل تکه می باشد.

مربع های کوچکی که زیبایی های بزرگ می آفرینند. اینطور نیست؟؟


ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳۱
comment نظرات ()

سرمه دوزی روی ترمه - خانم سمانه پولایی

نمونه آموزشی زیبایی از سرمه دوزی روی ترمه  یا ترمه دوزی را در این پست می بینید که توسط خانم سمانه پولایی از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

خانم سمانه پولایی این نمونه آموزشی زیبا را بر روی رومیزی بیضی، و با استفاده از تکنیک های دوخت سرمه دوزی تزیینی و ذغره دوزی؛ سوزندوزی نموده است .خانم پولایی پس از اجرای سوزندوزی ،جهت تکمیل کار، رومیزی را آستر کشی و یراق دوزی نموده است. 

براستی زیباست. اینطور نیست؟


ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٢٢
comment نظرات ()

تکه دوزی - خانم مریم اسدی

تکه دوزی زیبایی از یک کلبه قارچی را در این پست می بینید که توسط خانم مریم اسدی از آموزشگاه شب افروز، دوخته شده است.

خانم مریم اسدی این نمونه آموزشی زیبا را بر روی پارچه جهارخانه و برای یک زیر دیگی گرد تکه دوزی نموده است. پس از اجرای تکه دوزی، برجسته سازی، آسترکشی و نصب نوار اریب در لبه جهت تکمیل نمونه آموزشی؛ اجرا شده است .

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱٦
comment نظرات ()

یراق دوزی - آموزش سوزندوزی

یراق انواع مختلفی دارد و معمولا پس از آستر کشی ثانویه انجام میشود. در این پست چند نمونه از دوخت  یراق را می بینید که البته هر نمونه زیبایی خاص خودش را دارد و بر حسب سلیقه افراد مورد استفاده واقع میشود. 

1- برخی از انواع یراق ، پس از آستر کشی مستقیما روی لبه ترمه قرار می گیرد.

2- برخی نیز هم پس از آستر کشی روی لبه ترمه واقع میشود و هم ، همزمان موقع آستر کشی؛ یراق را در میان درز قرار داده و می دوزند.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٢
comment نظرات ()

سرمه دوزی- خانم فاطمه خلیل نژاد

 تکه پارچه سوزندوزی شده ای را می گشایی و با لذتی وصف نا پذیر به آن می نگری . و شاید گاهی با خودت بیندیشی که این سوزندوز در کدامین فصل از زندگی خودش ، این لذت دلنشین را تجربه نموده است؟ جوانی یا میانسالی؟ غم یا شادی؟ بیماری یا تندرستی؟ لبخند یا ......

چه فکری در میان نخ به نخ و کوک به کوک این دوختها می یابی؟ شاید هیچ و شاید هم بر امتداد خیال و درمیان مهربانی و تلاش پنهان شده در خطوط طرح؛ زوایای دیگری بیابی و اینکه این خطوط چشم نواز می تواند امروز شما را به فردای دور پیوند زند.

نمونه آموزشی زیبایی را از سرمه دوزی بر روی ترمه را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه خلیل نژاد سوزندوزی شده است.این نمونه زیبا هم چشم نواز است و  هم ماندگار....

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٦:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/٦
comment نظرات ()

سرمه دوزی- فاطمه خلیل نژاد

باز هم حکایت دیگری از سوزن و نخ ، سرمه ومروارید و ترمه و دست هایی که نقش عشق می دوزد بر سینه پارچه . زیبا و ماندگار .

نمونه آموزشی زیبایی از سرمه دوزی بر روی ترمه را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه خلیل نژاد، بر روی یک رومیزی بیضی؛ اجرا شده است.

خانم خلیل نژاد این رومیزی زیبا را با استفاده از تکنیک های سرمه دوزی، ذغره دوزی و مروارید دوزی اجرا نموده است و پس از سوزندوزی، رومیزی را آسترکشی و یراق دوزی نموده اند.  

رومیزی سرمه دوزی شده

سرمه دوزی بر روی ترمه

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
comment نظرات ()

پولک و منجوق دوزی- روجا حیدری

دو نمونه آموزشی زیبا از خانم روجا حیدری، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی را در این پست می بینید که بر روی پارچه ترمه اجرا شده است.

خانم روجا حیدری این نمونه های آموزشی زیبا را بر روی رومیزی رانر سوزندوزی نموده و پس از اجرای سوزندوزی آستر کشی و یراق دوزی نموده است.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٤
comment نظرات ()

رومیزی ترمه- خانم صفورا کاکلیان

پارچه ترمه از هر طرح و نوعی که باشد ، در هر زمان زیباست. و البته نوع استفاده از این پارچه برای سوزندوزی به سلیقه سوزندوز و جامعه مصرفی که تولید برایش در نظر گرفته شده نیز؛ بر می گردد. اما همواره نشان از فرهنگ کهن این سرزمین داشته و دارد.

نمونه ارزشمند و زیبایی را در این پست می بینید که توسط خانم صفورا کاکلیان ، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢۳
comment نظرات ()

آموزش سوزندوزی - اتتخاب پارچه آستر کشی

آستر کشی یک نمونه سوزندوزی شده، همانند دوخت سوزندوزی می تواند مهم باشد. اولویت اول در آستر کشی انتخاب پارچه مناسب، می باشد .

این انتخاب بسته به نوع سوزندوزی می تواند متفاوت باشد. تفاوت در جنس و یا طرح و رنگ و ...... هر کدام به جای خود مفید و قابل تامل می باشد. موضوعی که امروز مطرح میشود . تفاوت در طرح پارچه آستری، می باشد. برخی معتقدند که برای آستر کشی حتما باید از پارچه ساده استفاده نمود . اما به واقع این موضوع چندان مهم نیست . چون علاوه بر ساده بودن طرح پارچه آستری، می توانید از پارچه های طرح دار نیز استفاده نمایید . مانند نمونه زیر که توسط خانم حنانه آل رضا آستر کشی شده است.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٦:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٧
comment نظرات ()

پولک و منجوق دوزی روی حریر- خانم صدیقه اب بخشان

یک نمونه آموزشی از رومیزی حریر را در این پست می بینید که توسط خانم صدیقه آب بخشان ، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است. 

خانم صدیقه آب بخشان برای دوخت این رومیزی از پارچه ساتن و حریر استفاده نموده  و به کمک تکنیک های دوخت حرفه پولک دوزی زیبایی پارچه را افزون نموده است. 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱۳
comment نظرات ()

رومیزی ترمه- خانم بشری صخیری

قصه ای است زیبا، که از هر زبان که می شنوی نامکرر است. قصه سوزن و نخ و پارچه ترمه. طرحی یکسان در دستهایی متفاوت . هر کس به گونه ای می دوزد. حتی یک تکنیک و روش، در میان این دستها ؛ رنگ و بویی متفاوت می یابد . به واقع سوزندوز از روح و جان خویش در طرح می دمد تا به طرح روح بخشد.

نیک که می نگری می بینی گویی سوزندوز از روح خویش در طرح دمیده است.

نمونه آموزشی زیبایی از خانم بشری صخیری را در این پست می بینید که بر روی پارچه ترمه و برای یک رومیزی رانر مورد استفاده قرار گرفته است. 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٤
comment نظرات ()

رومیزی ترمه - خانم مهسا مقصودی

رنگ در رنگ ، زیبایی است و عشق . سوزن به سوزن ، مهربانی است که بر سینه پارچه میراث امروز سرزمین مان را می نشاند تا  بیانگر هویت دیروز، امروز و فردای ما باشد.

با یک سوزن و نخ همراه با پارچه ترمه، اندکی پولک و منجوق، چند سنگ و...... می توان یادگاری زیبایی آفرید که هم آذین بخش فضای خانه باشد و هم میراثی ماندگار برای آیندگان تا حلقه و زنجیره این هنر دیرینه از سرزمین مان رخت نبندد و بماند و .....و بماند.

نمونه های آموزشی زیبایی را در این پست، از یک رومیزی ترمه می بینید که توسط خانم مهسا مقصودی، هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است. خانم مقصودی پس از پایان سوزندوزی بر روی  رومیزی های ترمه ، رومیزی ها را آسترکشی و یراق دوزی نیز نموده اند.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢
comment نظرات ()

آموزش سوزندوزی - چهل تکه دوزی با ترمه و ساتن

تکه دوزی و چهل تکه دوزی دنیایی پر از خاطره اند. خاطره هایی گاه بسیار ماندگار و از دیر باز در فرهنگ سوزندوزی این سرزمین جا خوش کرده ، مانده اند. تکه هایی کوچک و بزرگ از لباس هایی زیبا و نازیبا و آدمهایی که شاید امروز در باغچه خاطره شما فقط اخم یا لبخندی از آنها به خاطرتان مانده باشد. 

این تکه ها بخش هایی از سرزمین ذهن ما می باشد و از رویای دیرینه ماندگار شدن در آینده حکایت می کند.

همه شما می توانید با اندکی همت و پشتکار و علاقه و با همین تکه پارچه های اطرافتان تجلی بخش این رویای دیرینه باشید.

برخی دوستان گمان می کنند که برای دوختن یک چهل تکه زیبا باید از ابتدا طرح و نقشی خاص به همراه داشته باشند. البته این شیوه برای دستیابی و یادگیری تکنیک های فراوان چهل تکه دوزی، کمک قابل توجهی است .اما به تنهایی کافی نیست و باید یک چهل تکه دوز خوب ، قوه خلاقه خوبی هم باید داشته باشد تا به تکرار دائمی نرسد. فکر کند و بیافریند تا بتواند احساس شیرین همراهی دست و رنگ و نخ و پارچه را در یابد.

نمونه ای از یک چهل تکه را در زیر می بینید که با استفاده از ترمه و ساتن در کارگاه سوزندوزی شب افروز، اجرا شده است. این نمونه زیبا بدون استفاده از طرحی خاص، در ابتدا شکل یافته و به یک رانر زیبا تبدیل شده است.

تمام این قصه زیبا ، از برش چند مثلث قائم به طول 14 سانتی متر از دو جنس پارچه ترمه وساتن، شروع میشود. سپس مثلث ها در کنار یکدیگر دوخته میشوند و یک مربع شکل می گیرد.آنگاه مربع ها به یکدیگر متصل می گردند . و کم کم رانر شکل می گیرد.

و البته در صورت تمایل می توانید ، حد فاصل و تقاطع تکه ها را با دوخت های بنیادی سوزندوزی دوخت نمایید و  این قصه زیبا را با آسترکشی و دوخت یراق  یا نوار در لبه رانر، به پایانی خوش برسانید و بر روی یک میز استفاده نمایید .

مبارک باشد!!!!!! 

  


ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٦
comment نظرات ()

آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 7

در این پست هفتمین فایل PDF نمونه سوال های آزمون حرفه مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزی ارائه شده است.

 شما دوستان عزیز می توانید فایل PDF سوالها را از اینجا دانلود نمایید.

+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٥
comment نظرات ()

آموزش سوزندوزی- دوخت طرح طاووس 2

در این پست یک نمونه آموزشی از طرح طاووس  قرار گرفته که توسط خانم هاجر فضل اللهی هنرجوی خوب حرفه سرمه دوزی، از آموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا شده است.

و البته سعی می کنم در پست های بعدی تصاویر دیگری از این طرح سرمه دوزی شده را بگذارم تا دوستان علاقه مندی که تمایل دارند سوزن و نخ به دست گرفته و برای خودشان ، چیزی بدوزند؛ از این طرح استفاده نمایند.

امیدوارم شما نیز همراه ما لذت لحظه های سرشار خلق زیبایی ها را، در سوزندوزی تجربه نمایید.

+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٥
comment نظرات ()

دوخت مهره های تزیینی- خانم مریم دابویی

در این قسمت یک کاربرد جالب از دوخت مهره ای تزیینی را می بینید که توسط خانم مریم دابویی در قسمت جلوی شال اجرا شده است.

در این نمونه جالب ابتدا، تکه ای پارچه طرح دار به صورت نوار دور تا دور طرحی لوزی مانند دوخته شده است . سپس در قسمت میانی لوزی یک لوزی کوچک تر  به کمک  پارچه گونی به صورت تکه دوزی در وسط قرار داده شده و با نوار پارچه ای دور تا دور آن دوخت گردیده است.

آنگاه با استفاده از مهره های تزیینی طرحی خورشید گونه در وسط این تکه دوزی ساده شکل یافته و زیبایی خاصی به طرح بخشیده است. این نمونه جالب درعین سادگی در دوخت، بسیار زیباست.

شما هم می توانید. کافی است سوزن و نخ به دست بگیرید و با حوصله شروع به دوخت نمایید. حداقل یکبار امتحان کنید تا لذت لحظه های سرشاری  که از سوزندوزی حاصل میشود را، تجربه نمایید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٥
comment نظرات ()

پولک دوزی- خانم فاطمه محسن پور

کوسن زیبایی که در این قسمت می بینید، یکی از نمونه دوختهای آموزشی می باشد که توسط خانم فاطمه محسن پور هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

خانم فاطمه محسن پور این نمونه را بر روی پارچه ساتن و  برای کوسن اجرا نموده است. دوخت مغزی در لبه کوسن و محل اتصال دو تکه پشت و جلو، در عین سادگی؛ زیبایی خاصی به این کوسن بخشیده است. 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٩
comment نظرات ()

سرمه دوزی گل صد برگ- خانم میترا کریم تبار

نمونه آموزشی زیبایی از سرمه دوزی گل صدبرگ را، در زیر می بینید که توسط خانم میترا کریم تبار هنرجوی حرفه سرمه دوزی از اموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا شده است.

خانم میترا کریم تبار این نمونه آموزشی را بر روی پارچه ترمه و برای یک رومیزی بیضی اجرا نموده است. این رومیزی بیضی هم می تواند به تنهایی و در فضای خاص و به همین اندازه، مورد استفاده قرار گیرد و هم می تواند در وسط یک میز بزرگ با رومیزی مکمل و یا بدون رومیزی مکمل کاربرد یابد.

و البته در هر صورتی زیباست!!!!!!! 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٠
comment نظرات ()

تکه دوزی خانه قارچی - خانم نرگس حاجی پور

خانه قارچی زیبای دیگری در این قسمت می بینید که توسط خانم نرگس حاجی امیری هنرجوی حرفه تکه دوزی با دست از آموزشگاه شب افروز بابل، اجرا شده است. خانم نرگس حاجی امیری این نمونه آموزشی را بر روی یک رومیزی کودک اجرا نموده است.

همانطور که می بینید تغییر در رنگ تکه های بکار گرفته شده ، خانه قارچی دیگری را بوجود  آورده  است که زیبایی خاص خودش را دارد. پس از تکه دوزی ، دور تا دور رومیزی با استفاده از نوار اریب، نوار دوزی و کامل شده است.

 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٩
comment نظرات ()

تکه دوزی رومیزی کودک - خانم حمیده فیروزیان

انتخاب طرح برای رومیزی و یا زیر بشقابی کودک، زیاد سخت نیست. هر طرحی اعم از گل و یا تصاویر عروسکی و..... قابلیت استفاده می یابند.

نمونه زیبایی از این انتخاب را بر روی زیر بشقابی یا رومیزی کودکانه در زیر می بینید . تکه دوزی یک خانه قارچی همراه با در، پنجره، گل و سبزه ، ابرها و .... با دوجیب در طرفین زیر بشقابی ، که برای نگاهداشتن قاشق و چنگال به هنگام جابجایی میتواند بسیار کارآ باشد. در صورت تمایل می توانید کل آن را لوله نموده و با یک بندینک ببندید تا جای کمتری بگیرد. این نمونه با ارزش، نه تنها زیباست بلکه می تواند برانگیزاننده اشتیاق کودکانی باشد که به هنگام خوردن غذا، بهانه گیری می کنند.

این خانه قارچی زیبا، از جمله کارهای آموزشی است که توسط خانم حمیده فیروزیان هنرجوی حرفه تکه دوزی- چهل تکه دوزی از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

پس از اجرای تکه دوزی ، دوخت جیبها در طرفین، برجسته نمودن کل زیر بشقابی ، دور تا دور آن با نوار اریب؛ نوار دوزی شده است.

ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱
comment نظرات ()

آموزش سوزندوزی- ترمه دوزی

ترمه دوزی اصطلاحی است که عمدتا  و به صورت عام،  برای اجرای انواع سوزندوزیهای قابل اجرا بر روی پارچه ترمه، استفاده میشود. از جمله این سوزندوزیها می توان سرمه دوزی، پولک و منجوق دوزی، گلابتون دوزی، لمه دوزی، زنجیر دوزی،ذغره دوزی، و...... و......

نمونه آموزشی زیبایی از ترمه دوزی را بر روی یک رومیزی چهارگوشه ترمه در زیر می بینید که با استفاده از سرمه و تکنیک های رایج سرمه دوزی و مروارید دوزی اجراشده است. این نمونه بسیار زیبا توسط خانم میترا کریم تبار هنرجوی حرفه سرمه دوزی،  از آموزشگاه شب افروز بابل؛ دوخته شده است.

مهارت در دوخت ، رعایت سلیقه و کاربرد خوب تکنیک ها در نمایش فضاهای مختلف طرح، از ویژگیهای کار این هنرجوی خوش ذوق و هنرمند می باشد.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٦:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱
comment نظرات ()

تکه دوزی سیب- خانم حمیده فیروزیان

تکه دوزی میوه ها هم در جای خودش دلپذیر است و ماندگار. نمونه آموزشی زیبایی را در این بخش می بینید که توسط خانم حمیده فیروزیان هنرجوی حرفه تکه دوزی- چهل تکه دوزی، از آموزشگاه شب افروز بابل؛ اجرا شده است.

خانم فیروزیان این نمونه آموزشی را بر روی یک زیر دیگی، اجرا نموده است. قبل از شروع تکه دوزی، ابتدا چشم و ابروی سیب گلدوزی شده است. آنگاه تکه دوزی سیب و پس از آن برجسته نمودن زیر دیگی اجرا گردید. سپس با استفاده از نوار اریب دور تا دور زیر دیگی نوار دوزی شده است.

سیبی زیبا، دلپذیر ، ماندگار و شیرین؛  شما اینطور فکر نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱
comment نظرات ()

پولک و منجوق دوزی روی ترمه- خانم سمانه آقاجان تبار

نمونه های آموزشی دوخت خانم سمانه آقاجان تبار هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی از آموزشگاه شب افروز را در زیر می بینید.

خانم سمانه آقاجان تبار این نمونه ها را بر روی پارچه ترمه اجرا نموده اند و با دقت و سلیقه، آستر کشی و سپس یراق دوزی نموده اند.

ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۱٩
comment نظرات ()

سرمه دوزی گل صد برگ- خانم میترا کریم تبار

هیاهوی آمدن فصل بهار است و رویش دوباره زمین. از زمستان، فصل سپید؛ آرام آرام می گذریم. همپای این گذشتن ، دوباره نو می شویم.

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت گل صد برگ بر روی پارچه ترمه را، در این قسمت می بینید که توسط خانم میترا کریم تبار ، هنرجوی حرفه سرمه دوزی از آموزشگاه شب افروز بابل ؛ اجرا شده است. این سرمه دوزی زیبا برای یک رومیزی رانر و در دو طرف رومیزی دوخته شده است. گل صدبرگ در میان دو بته جقه، آنهم به صورت تو پر برجسته و بر روی ترمه؛ بیانگر طرح و نقش ، ذوق و سلیقه ایرانی می باشد و جاذبه ای به وسعت یک تاریخ دارد.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
comment نظرات ()

آموزش تکه دوزی - تکه دوزی ترمه روی مخمل

برای تکه دوزی ترمه روی مخمل نیز مانند تکه دوزی های دیگر، ابتدا مقدار مورد نیاز از پارچه ترمه را انتخاب نموده و از پشت لایی می چسبانیم. سپس طرح مورد نظر را بر روی پارچه ترمه می کشیم  و دور آن را می بریم .بعد  تکه را در جای مناسب از پارچه زمینه (مخمل) قرارداده  با سنجاق ثابت می کنیم . در مرحله آخر دور تادور  تکه  را با رنگ هماهنگ با ترمه و پارچه زمینه، یا یک رنگ ثابت و یا رنگ های دلخواه ( زرین و سیمین از جنس گلابتون یا لمه) با دوخت کردونه می کنیم.

توجه داشته باشید انتخاب رنگ نخ برای دوخت روی پارچه ترمه  در سر تاسر طرح باید هماهنگ و دلنشین باشد.

 نمونه زیبایی را در زیرمی بینید که در کارگاه شب افروز بابل، اجرا گردیده است .

در این نمونه زیبا، طرح یک بته جقه از پارچه ترمه بر روی مخمل سبز؛ برای تکه دوزی انتخاب شده است.  کاربرد این تکه دوزی که در اینجا بر روی کیف قرآن  استفاده شده، می تواند در هر نوع تولیدی برای تزیین بکار گرفته شود.

این کیف قرآن ابتدا تکه دوزی و سپس آستر کشی و یراق دوزی شده است. نخ دوخت گلابتون  طلایی می باشد و در فواصل قسمت های باز از یراق و روی خود تکه دوزی، از مروارید و ملیله شکسته برای تزیین بهره گرفته شده است.

 

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()

قیطان و روبان دوزی- خانم صفیه کریمایی

کیف بسیار زیبایی را در این قسمت می بینید. این کیف نمونه ای آموزشی از کارهای خوب خانم صفیه کریمایی هنرجوی حرفه گلدوزی ماشینی می باشد.

خانم کریمایی بر روی این کیف گلها را با استفاده از قیطان، روبان و نخ ابریشم ، دوخته و برگها و گلدان را تکه دوزی و تکه دوزی برجسته نموده است.سپس با استفاده از دوخت شویدی و مروارید و سنگ لابلای گلها  را  با ساقه و غنچه های فرعی دوخته است.

زیباست؟ نه؟؟


+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢
comment نظرات ()

روبالشی بچه- هاله عبدالی

دوختهای اولیه و اساسی سوزندوزی می توانند خود به تنهایی برای دوختن بسیاری از نقوش ایرانی و غیر ایرانی بکار گرفته شوند. نحوه بکارگیری این دوختها و انتخاب خوب نخ و رنگ می تواند در آفرینش زیبایی هایی که مورد نظر سوزندوز است، یاریش کند.

گاهی حتی با یادگیری یک یا چند دوخت اولیه می توان تصاویر زیبایی دوخت. تصاویر زیبایی که در تولید و یا فروش یک کالای سوزندوزی شده نقشی  وافر دارد.

نمونه ای از کار خانم هاله عبدالی هنرجوی حرفه گلدوزی با دست را ، بر روی یک روبالشی بچه می بینید. خانم عبدالی با ذوق و سلیقه خاص خودشان روبالشی را گلدوزی ، تور دوزی و نواردوزی نموده و پس از اتمام کار دوخته اند.

آفرینش این زیبایی نه تنها آرامش و دلنشینی غروب بهارانه ای را در ذهن تداعی می کند، بلکه نشانه ای از استمرار هنر و فرهنگ سرزمین مان در فردا خواهد بود.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢
comment نظرات ()

سرمه دوزی روی ترمه - خانم نسیم سیدی

نمونه هایی از کار های آموزشی خانم نسیم سیدی هنرجوی حرفه سرمه دوزی از آموزشگاه شب افروز را در زیر می بینید.

خانم نسیم سیدی این نمونه ها را بر روی پارچه ترمه و برای رومیزی رانر و مربع ،مورد استفاده قرار داده است. طرح جقه  در گوشه های رومیزی مربع و طرح گل در زاویه های رومیزی رانر، با دوخت یراق و منگوله در انتهای زاویه؛ زیبایی دوختها را افزون نموده است.

ادامه مطلب
+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
comment نظرات ()

کتیبه دوزی با نخ دمسه، ابریشم- خانم هاله عبدالی

دوخت اسامی، مانند اسم خداوند و ائمه اطهار و آیات قرآن را در سوزندوزی کتیبه دوزی می گویند. دوخت کتیبه علاوه بر آنکه با سرمه و مروارید، پولک و منجوق ، گلابتون و نقده  اجرا می باشد؛ با انواع نخ نیز اجرا میشود.

نمونه ای از دوخت کتیبه دوزی را در این قسمت می بینید که توسط خانم هاله عبدالی هنرجوی حرفه گلدوزی با دست از آموزشگاه شب افروز اجرا گردیده است.

خانم هاله عبدالی با ادغام دو نخ ابریشم و گلابتون کلمه الله را در وسط جانمازی با زیبایی و ظرافتی دلنشین دوخته است. در گوشه های این جانمازی از طرح بته جقه استفاده شده و دور تادور جانمازی نیز پس از اضافه نمودن پارچه ساتن آبی ، در حد فاصل پارچه ساتن و پارچه اصلی ؛ با نوار آذین یافته ا ست.

+ فاطمه بیگم شریفیان ; ٧:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
comment نظرات ()

گلهای پارچه ای برای لباس-1

گلهای پارچه ای همانند گلهای دوختنی زیبا و پرکاربرد هستند و در تزیینات روی لباس جایگاه خاص خودشان را دارند. این گلها علاوه بر آنکه بر روی لباس قابل استفاده هستند، می توانند بر روی هر چیز دیگری ، جلوه آفرینی نمایند و زیبایی های ماندگار به ارمغان گذارند.

شما هم می توانید امتحان کنید. سخت نیست .

در این بخش نمونه های زیبایی از گلهای پارچه ای خانم آتنا یزدانی را می بینید که با سلیقه خاص بر روی یک کلاه حصیری ، استفاده شده است.