پولک و ملیله دوزی روی لباس- خانم صدیقه آب بخشان

نمونه خوبی از دوخت گلهای شکوفه ای با پولک و منجوق و گل صدفی را بر روی یک لباس، در این پست می بینید. این لباس توسط خانم صدیقه اب بخشان، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است.

برای دوخت این لباس دو جنس پارچه، تور و پارچه اصلی؛ بکار رفته است و خانم صدیقه اب بخشان برای پولک دوزی روی این لباس از یک گل صدفی و چند گل شکوفه ای با پولک و منجوق استفاده نموده است و گلها را در قسمت تور روی لباس دوخت نموده است. حد فاصل تور و پارچه اصلی لباس نیز،استفاده از دوخت خطی با ملیله شکسته؛ زیبایی لباس را افزون نموده است.

591165_T05FdphN.JPG

/ 0 نظر / 237 بازدید