آزمون سوزندوزی-آزمون مهره های تزیینی و پولک و منجوق شماره 3

در این پست سومین فایل PDF نمونه سوال های آزمون حرفه مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزی ارائه شده است.

 شما دوستان عزیز می توانید فایل PDF سوالها را از اینجا دانلود نمایید.

/ 0 نظر / 6 بازدید