گلدوزی روی شلوار جین - خانم ولی پور

همیشه لازم نیست که طرح و نقش خاصی داشته باشیم و بعد از آن به سراغ سوزن و نخ برای گلدوزی برویم. گاهی بدون طرح و نقش خاص هم می شود گلدوزی نمود. زیرا در میان دوخت های بنیادی سوزندوزی، دوخت های زیادی هستند که می توان در اینجور مواقع از آن استفاده نمود.

تصاویر زیر نمونه ای از دوخت پیچ رز می باشد که توسط خانم فاطمه ولی پور، از آموزشگاه شب افروز بر روی شلوار جین؛ استفاده شده است.

ساده و زیباست. اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 220 بازدید