سوزن دوزی طرح دختر گل فروش - خانم سمیه محمودی

نمونه آموزشی زیبایی از سوزندوزی طرح دختر گل فروش را در این پست می بینید که توسط خانم سمیه محمودی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم سمیه محمودی برای دوختن این نمونه آموزشی زیبا از دوخت های بنیادی مانند روکوکو، پیچ رز، ساقه دوزی، ساقه دوزی توپر،زنجیره دوزی، مورب دوزی، سرخسی، پر و.... استفاده نموده است . نخ مورد مصرف در این نمونه نیز دمسه و عمامه در رنگ های مختلف می باشد.

خانم سمیه محمودی این سوزندوزی زیبا را برای یک روبالشی بچه ، دوخته است. بسیار زیباست. اینطور نیست؟

sh15-021.JPG

sh15-024.JPG

sh15-025.JPG

sh15-029.JPG

sh15-031.JPG

sh15-036.JPG

/ 0 نظر / 154 بازدید