طرح تکه دوزی - منظره یک روستا

منظره یک روستا را در این بخش می بینید که برای وسط یک روتختی  و بر روی پارچه سورمه ای با تداعی منظره ای در شب، تنظیم شده است. این تکه دوزی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز بابل ، اجرا گردیده است.

با جمع بندی دو آموزش از تکه دوزی قبل یعنی کلبه و مرد ، کلبه و دختر  و افزودن چند درخت، نرده و لباسهای آویزان ؛ طرح تازه ای شکل یافت و منظره تازه ای به وجود آمدکه دیدن آن خالی از لطف نیست . طرح این منظره زیبا را به شما هدیه می نمایم. تا بدوزید، ببینید و لذت ببرید.

/ 0 نظر / 6 بازدید