چهل تکه دوزی چند ضلعی- فریبا داداش نیا

 در این پست نیز نمونه آموزشی دیگری از دوخت یک چهل تکه چند ضلعی را که توسط خانم فریبا داداش نیا، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

تفاوت این نمونه آموزشی نیز با نمونه های آموزشی قبل یعنی چهل تکه دوزی چند ضلعی خانم میر نیا و خانم فتاحی در استفاده از رنگ ها می باشد.خانم فریبا داداش نیا نیز از دو رنگ پارچه، یک رنگ طرح دار و هماهنگ با آن یک رنگ ساده استفاده نموده است و چنانچه در تصاویر دیده می شود، این چند ضلعی در مرکز و قسمت میانی بلند تر جند ضلعی با پارچه طرح دار و در قسمت میانی کوتاه تر و قسمت انتهایی با پارچه ساده؛ شکل یافته است.

با کمی توجه به دو پست قبل و این پست، بخوبی می توان دریافت که غیر از تغییر در رنگ های پارچه؛ به کمک یک تکنیک و اندکی تغییر در آن می توان طرح هایی تازه و خلاقانه آفرید و از دوختن آن لذت برد و این ویژگی بسیار خوبی است که چهل تکه دوزی و دیگر حرفه های سوزن دوزی می تواند همیشه با خودش داشته باشد

این چهل تکه نیز بسیار زیباست. اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 53 بازدید