سرعت زندگی

آیا تا کنون به این نکته اندیشیده اید که چرا دیگر با خودتان دوست نیستید؟ در حال حاضر بسیاری از ما به دلیل وجود کامپیوتر و موبایل به یقین، در دو دنیای متفاوت از یکدیگر به نامهای دنیای مجازی و دنیای واقعی؛ زندگی می کنیم. این دو دنیای متفاوت، تبعا دارای دو گونه تصور و دو گونه تفکر نیز ؛ می باشند.

591165_SiR77eHQ.jpg


معمولا پس از مدتی گشت و گذار طولانی در دنیای مجازی، وقتی برای خرید و یا دید و بازدید دوستان از فضای مجازی فاصله بگیرید و بیرون بروید؛ این احساس در شما بوجود می آید و بخوبی لمس می کنید که چقدر این دو دنیا با یکدیگر فاصله دارند و چقدر خود ما با خودمان بیگانه شده ایم.

591165_DLKqwT7T.jpg

جلوی آینه بایستید. با خودتان رو راست باشید و خودتان را در آینه ببینید و نه صورتکی از خودتان. سعی کنید لبخند بزنید. تمرین لبخند زدن نکنید. بخندید. از ته دل بخندید. از عمق جان، پرواز پرنده ها را ببینید. به آسمان، خورشید، زمین و مهربانی ، به راستی و صداقت ؛ سلام کنید.

591165_hucZUkuA.jpg

به خودتان سلام کنید. برای خودتان پیامک نزنید. زندگی کنید. زندگی کردن را تمرین نکنید. زیرا فرصت برای زندگی کردن و شکوفا شدن، سلام کردن و مهربان بودن؛ برای صادق ماندن زیاد نیست. و شاید این لحظه، لحظه آخر باشد.


591165_999d2Z9d.jpg

/ 0 نظر / 59 بازدید