چهل تکه دوزی - مریم اسدی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی فرفره ای را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم مریم اسدی ، از آموزشگاه شب افروز و بر روی یک رومیزی رانر؛ دوخته شده است.

خانم مریم اسدی برای دوخت این رانر زیبا، از دو رنگ پارچه ساتن تیره و روشن و یک رنگ ترمه هماهنگ؛ استفاده نموده است. این چهل تکه زیبا، پس از آماده شدن، لایه دوزی و استر کشی شده است.

همانطور که در تصاویر نیز می بینید، کاربرد دوختهای تزیینی روی خطوط اصلی تکه ها قبل از آسترکشی بر جلوه کار افزوده و آن را زیباتر نموده است.

/ 0 نظر / 114 بازدید