کوسن با چهل تکه بشقابی - خانم ناهید حسن پور

نمونه آموزشی بسیار زیبایی از دوخت یک کوسن چهل تکه دوزی شده را در این پست می بینید که توسط خانم ناهید حسن پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

چهل تکه دوزی روی این کوسن که به صورت بخش هایی از یک دایره ارائه می شود، به چهل تکه دوزی بشقابی نیز معروف است. این چهل تکه دوزی می تواند در طرفین کوسن و یا در فقط یک طرف آن و رویه بالای کوسن، اجرا شود.

خانم ناهید حسن پور این چهل تکه دوزی زیبا را بر روی یک کوسن گرد و در 8 تکه، با دو رنگ پارچه ساده زرشکی و گل داری که متناسب با پارچه ساده می باشد، ارائه نموده است.

به گونه ای که در تصاویر زیر نیز دیده می شود این کوسن چهل تکه دوزی شده زیبا به صورت دو طرفه و بعد دار، دوخته شده و جهت ارتباط دو طرف زیر و رو و حدفاصل بعد دادن لبه، از دوخت مغزی دوزی؛ استفاده شده است.

شما نیز ببینید و لذت ببرید!!

mor96-574.JPG

mor96-575.JPG

mor96-580.JPG

mor96-586.JPG

mor96-585.JPG

/ 0 نظر / 129 بازدید