آزمون سوزندوزی- آزمون مهره های تزیینی و پولک- شماره 2

در این پست دومین فایل PDF نمونه سوال های آزمون حرفه مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوزی ارائه شده است.

 شما دوستان عزیز می توانید فایل PDF سوالها را از اینجا دانلود نمایید.

/ 0 نظر / 15 بازدید