آموزش سوزندوزی- دوختن مغز گل 1

برای دوختن مغز یا وسط گل ها، راحت ترین و متداول ترین شیوه؛ استفاده از مروارید  می باشد. برای این کار ابتدا یک مروارید را در وسط گل به صورت افقی قرار داده می دوزیم.

مانند تصویر زیر که توسط خانم فاطمه آصف نژاد، هنرجوی آموزشگاه شب افروزاجرا شده است.

گاهی نیز یک مروارید درشت را به صورت عمودی در مرکز گل قرار می دهیم و از پیرامون مروارید سوزن را بیرون کشیده، با استفاده از دانه های منجوق به اندازه بلندی مروارید و یا سرمه به اندازه بلندی مروارید؛ دور تا دور مروارید را می پوشانیم .

مانند تصویر زیر که توسط خانم عاطفه ملکشاه ، هنرجوی آموزشگاه شب افروز اجرا شده است.

در تصویر زیر نیز با استفاده از سرمه توسط خانم انسیه قلبی ، هنرجوی آموزشگاه شب افروز اجرا شده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید