دوخت مروارید گندمی - آموزش سوزندوزی

مروارید گندمی به شیوه های مختلفی می تواند زینت بخش فضاهای مختلفی از سوزندوزی باشد. یکی از این شیوه ها دوخت گل گندمی می باشد که در پستهای قبل به آن اشاره شده است. 

شیوه دیگری از دوخت مروارید گندمی را در این پست می بینید. در این شیوه مروارید های گندمی برای دوخت انواع دیگری از دوخت گلها بکار گرفته شده است. 

تصاویر این شیوه از دوخت، توسط خانم فرشته ذبیح تبار از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است .

DSCF1905.JPG

DSCF1914.JPG

/ 0 نظر / 280 بازدید