گلدوزی گل لاله همراه با رزهای کوچک - خانم فاطمه تقی زاده

من راز آن ترانه ام که در میان دشت، با نسیم صبحگاه؛ گلبرگهای یک شقایق یا یک لاله را می شکوفاند.

نمونه آموزشی زیبایی از گلدوزی گل لاله به همراه رزهای قرمز کوچک را در این پست می بینید که توسط خانم فاطمه تقی زاده، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فاطمه تقی زاده، دو شاخه گل لاله را به همراه برگ های بلند ودراز، با نخ عمامه، به رنگ زرد و به صورت سایه روشن دوزی؛ دوخته است . سپس با افزودن چند رز قرمز کوچک، در میان لاله های زرد بر زیبایی فضای کار افزوده است.

استفاده از نخ سبز اسپرت، در میان برگ بلند و دراز لاله نیز، از ویژگی این کار خوب می باشد.

sh15-057.JPG

sh15-051.JPG

sh15-045.JPG

sh15-049.JPG

sh15-039.JPG

/ 0 نظر / 211 بازدید