گلدوزی با دست- کارگاه سوزندوزی شب افروز

بلوز بافتنی آبی رنگی را در زیر می بینید که بر روی آن با نخ عمامه گلدوزی شده است. در گلدوزی روی این بافتنی از سه طرح گیس بافت ، بافته شده در بلوز ؛ برای سوزندوزی استفاده شده است.

دوخت های بنیادی سوزندوزی در سرتاسر طرح گیس بافت نه تنها طرح بافت را بیشتر جلوه می دهد بلکه رنگها در مسیر بافت ، حاشیه یکسانی را به نمایش می گذارد که گویی گیس بافت؛ در حاشیه ای با گلهای فراوان قرار گرفته است.

از طرفی طرح حاشیه ای، دور تا دور یقه بلوز و استفاده از گره ایرانی در فواصل خالی از بلوز؛ زیبایی کار را صد چندان نموده است.

این بلوز بافتنی بسیار زیبا در کارگاه سوزندوزی شب افروز بابل؛ اجرا شده است.

شما نیز ببینید و همراه ما از اینهمه لطف بی پایان خداوند لذت ببرید.


/ 0 نظر / 143 بازدید