برودری دوزی روی جقه (3) - آموزش سوزندوزی

معمولا به هنگام دوخت برودری، بخشهایی از طرح به دوخت کوتاه و بلند و سایه روشن دوزی؛ اختصاص می یابد . این بخشها بسته به نظر سوزندوز متفاوت می باشد و حتی می تواند نباشد و به جای دوخت سایه روشن ، تمام طرح با کردونه دوزی پر شود.

به هر صورت، دوخت سایه روشن طرح را زیباتر و عمیق تر می نماید. در تصاویر زیر وسط بته جقه به کمک دوخت برودری تزیین یافته و پس از کردونه دوزی دور تا دور طرح از دوخت ساقه نیز استفاده شده است.

در این طرح دوخت گل و برگها به کمک سایه روشن دوزی جلوه ویژه ای یافته است و البته هماهنگی رنگ نخ ، جهت سایه روشن دوزی ها و دوخت برودری بی تاثیر نیست.

برودری زیبایی است .ببینید و بسیار لذت بیرید!!!!!!

591165_FD8stUt6.JPG

591165_XoSy8w3q.JPG

591165_gdBqbLTl.JPG

591165_EHLRq120.JPG

591165_aaZdTg5o.JPG

/ 0 نظر / 61 بازدید