چهل تکه دوزی و تکه دوزی با دایره ها- خانم ناهید حسن پور

در این پست نمونه آموزشی تازه ای از دوخت یک کوسن را می بینید که توسط خانم ناهید حسن پور، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم ناهید حسن پور برای دوختن این کوسن زیبا از دایره هایی رنگارنگ در تمام فضای یک کوسن به رنگ خاکستری استفاده نموده است. برای این کار ابتدا دایره ها به شیوه چهل تکه دوزی، آماده شده و بر روی کوسن در جای دلخواه و مناسب قرار گرفته و دوخته شده است. خانم ناهید حسن پور برای اتصال دایره ها بر روی کوسن از دوخت های تزیینی مانند دندان موشی و زنجیره دوزی استفاده نموده است.

به عبارتی دیگر می توان گفت که، در این کوسن زیبا به نوعی دایره ها بر روی پارچه اصلی کوسن تکه دوزی شده است.

shah96-234.JPG

shah96-237.JPG

/ 0 نظر / 110 بازدید