آموزش سوزندوزی - ژور دوزی

ژور دوزی از جمله کارهای بسیار زیبا و در عین حال سنگین سوزندوزی می باشد. دوخت ژور در میان دیگر حرفه های سوزندوزی سنتی ؛ زیر مجموعه حرفه شبکه دوزی می باشد.

برای این دوخت باید پارچه را نخ کشی نمود . با در آوردن تار ، یا پود به اندازه دلخواه و متناسب با اندازه ژور ؛ فضای کار آماده میشود تا سوزندوز بتواند بر روی آن دوخت دلخواه را ارائه نماید . بنابراین ، برای این دوخت پارچه مورد استفاده باید دارای تار و پود منظم باشد تا بتوان نخ کشی را روی آن انجام داد.

این دوخت به همراه شبکه دوزی ها و برودری ها دنیای بسیار لطیف و زیبایی دارد که هر سوزندوز علاقه مندی را به خود جلب می نماید.

با نمونه ای از ژور دوزی و شبکه دوزی در این بخش آشنا میشوید. این نمونه بسیار زیبا بر روی روسری و در کارگاه سوزندوزی شب افروز اجرا شده است .

591165_grT4enSu.jpg

591165_MO69qveE.jpg

591165_LU8OBvM8.jpg

591165_Sl8nBFXB.jpg

/ 0 نظر / 792 بازدید