پولک دوزی روی مخمل - سیده عطیه حسینی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک، منجوق و مروارید را در این پست می بینید که توسط خانم سیده عطیه حسینی، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم سیده عطیه حسینی این نمونه آموزشی زیبا را بر روی پارچه مخمل و برای یک کوسن دوخته و برای جلوه بخشی به طرح روی کوسن از تکنیک های مختلف دوخت پولک، منجوق و مروارید، در رنگهای طلایی و مسی؛ استفاده نموده است.

خانم عطیه حسینی دوخت گل وسط کوسن را با استفاده از پولک به صورت برجسته و لوزی ها را به کمک تکنیک دو پولکه دوخت نموده است. استفاده از دوخت دانه دوزی توپر در یک گوشه لوزی و نه تمام لوزی از ویژگی های این نمونه خوب می باشد.

591165_Bo2adsS6.JPG


/ 0 نظر / 67 بازدید