دوخت گل گندمی - آموزش سوزندوزی

برای دوخت گل گندمی ، ابتدا یک سنگ یا مروارید درشت در وسط گل و به عنوان مغز گل؛ می دوزیم. آنگاه مروارید های گندمی را دور تا دور مغز گل ، به صورت شعاع هایی از یک دایره ای فرضی می دوزیم. 

نمونه آموزشی این دوخت را در تصویر زیر می بینید که توسط خانم ماندانا رضوی از آموزشگاه شب افروز ، اجرا شده است.

591165_zHhG0n16.JPG

/ 0 نظر / 391 بازدید