ملیله دوزی روی لباس - خانم سیده بهاره میر صادقی

نمونه زیبایی از دوخت ملیله شکسته و سنگ را بر روی یک لباس می بینید که توسط خانم سیده بهاره میر صادقی، ازآموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم بهاره میر صادقی طرحی از گل را به صورت زاویه دار،برای یک گوشه از دامنه کت؛ تنظیم نموده است. آنگاه به کمک تکنیک های دوخت و با استفاده از ملیله شکسته و سنگ؛ طرح را ملیله دوزی نموده است. در ملیله دوزی این طرح، از دوخت هایی مانند خطی، دانه دوزی، جناغی، و سنگ دوزی؛ استفاده شده است.

جلوه ای که خانم بهاره میر صادقی توسط دوخت این طرح و تنها با مقداری ملیله شکسته و چند سنگ، بر روی لباس بوجود آورده ؛ زیبایی لباس را افزون نموده است. اینطور نیست؟؟


591165_QimvQkJo.JPG

591165_5fUoA6lA.JPG

591165_wxIcAbh6.JPG

591165_yo3obTvh.JPG

/ 0 نظر / 626 بازدید