روبان دوزی روی کیف - خانم سمانه پولایی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت گلهای روبانی را در این پست می بینید. این نمونه زیبا توسط خانم سمانه پولایی، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم سمانه پولایی گلهای روبان دوزی شده را بر روی پارچه جین و برای طرحی از یک گلدان گل، دوخت نموده است . همانطور که در تصاویر نیز می بینید در دوخت این طرح، برگها تکه دوزی شده و جهت دوخت گلدان گل از به شیوه تکه دوزی برجسته استفاده شده است.

زیباست. اینطور نیست؟


591165_RyQbNnEI.JPG

591165_a889HnuE.JPG

591165_ts3ZMQT6.JPG

591165_C7GeRmUT.JPG

/ 0 نظر / 104 بازدید