چهل تکه مرصع - خانم کرباسچی

در این پست نمونه ای بسیار زیبا و کاربردی از یک چهل تکه را می بینید که توسط خانم مریم کرباسچی ، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم مریم کرباسچی برای دوختن این چهل تکه زیبا از دو رنگ پارچه نباتی روشن وتیره، به انضمام یک رنگ پارچه طرح دار و هماهنگ با دو رنگ قبلی،طرحی از چند مربع روی هم را، دوخت نموده است. نحوه قرار گرفتن مربع ها به اینگونه می باشد که یک مربع در وسط و دو مربع دیگر زیر و زیر تر قرار گرفته اند و به کمک هم یک رومیزی رانر بزرگ و رومیزی های کوچک تر را بوجود آورده اند. 

خانم مریم کرباسچی برای مرصع نمودن این چهل تکه زیبا از ملیله و منجوق هایی هماهنگ با رنگ زمینه پارچه استفاده نموده است. در قسمت مربع وسط چهل تکه طرحی از یک گل به صورت برجسته توپر دوزی شده و خطوط قرار گرفتن مربع ها روی هم به کمک ملیله و دانه ای دوخته شده است. این چهل تکه زیبا، پس از دوخت و مرصع شدن، با سلیقه و مهارت ؛ آستر کشی شده است و چنانچه در تصاویر نیز پیداست، می تواند جلوه خوبی به محیط ببخشد.

بسیار زیباست، اینطور نیست؟


/ 0 نظر / 272 بازدید