آزمون سوزندوزی- آزمون ابریشم دوزی، گلدوزی با دست شماره 1

در این پست،  فایل PDF نمونه سوال های آزمون ابریشم دوزی،گلدوزی با دست  شماره 1 ؛ ارائه شده است.

 شما دوستان عزیز می توانید فایل PDF سوالها را از اینجا دانلود نمایید.

/ 0 نظر / 9 بازدید