تابلوی پولک دوزی - خانم عفت فتاحی

نمونه آموزشی زیبایی از یک تابلوی سوزندوزی با پولک و منجوق را در این پست می بینید که توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

از ویژگی این تابلوی پولک و منجوق دوزی، استفاده از رنگ سپید به عنوان رنگ اصلی تابلو می باشد و رنگهای دیگر به همراه این رنگ ، انتخاب و استفاده شده است.

شما هم ببینید و لذت ببرید.

591165_UJ3KZ9W0.JPG

591165_nXLsBVsD.JPG

591165_IkTXX9r4.JPG

591165_1oeXMk94.JPG

/ 0 نظر / 550 بازدید