گلدوزی و بخارا دوزی - خانم سکینه شاکر طوری

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت داربستی یا بخارا را در این پست می بینید که توسط خانم سکینه شاکر طوری، از آموزشگاه شب افروز؛ اجرا شده است.

خانم  سکینه شاکر طوری این نمونه زیبا را با استفاده از تکنیک های سوزندوزی بنیادی مانند دوخت داربستی، ساقه دوزی، پیچ رز، دندان موشی کوتاه و بلند و شاه ماهی بسته؛ سوزن دوزی نموده است.

خانم سکینه شاکر طوری طرح این سوزندوزی زیبا را به صورت قرینه و در مرکز یک رومیزی مستطیل ، سوزن دوزی نموده است.

 

زیباست . اینطور نیست؟

 sh1-032.JPG

sh1-040.JPG

sh1-042.JPG

sh1-045.JPG

sh1-047.JPG

sh1-048.JPG

/ 0 نظر / 149 بازدید