چهل تکه دوزی و تکه دوزی با دایره ها- خانم عفت فتاحی

نمونه آموزشی دیگری از دوخت چهل تکه دوزی و تکه دوزی دایره ها را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی که نوع دیگری از مصرف دایره های آماده شده به شیوه چهل تکه دوزی را نشان می دهد، توسط خانم عفت فتاحی از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عفت فتاحی این دایره ها را در سه رنگ شامل رنگ های آبی روشن، قرمز و زرد بر روی یک کوسن سبز رنگ؛ دوخته است. نحوه قرار گرفتن دایره های ابی و قرمز و زرد به گونه ای است که هر سه رنگ دایره در حالیکه درکنار هم قرار گرفته اند، اندکی نیز روی هم می باشند. این دایره های رنگی نه تنها در گوشه ها بلکه در وسط کوسن نیز گنجانده شده و برای اتصال دایره ها به پارچه اصلی از دوخت تزیینی زنجیره دوزی استفاده شده است.

و باز هم به عبارتی دیگر می توان گفت که، در این کوسن زیبا به نوعی دایره ها بر روی پارچه اصلی کوسن تکه دوزی شده است

shah96-278.JPG

shah96-283.JPG

/ 0 نظر / 255 بازدید