مروارید دوزی برجسته روی تابلو - خانم سمانه سلیمانی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت مروارید روی گل ها ، را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم سمانه سلیمانی از آموزشگاه شب افروز، اجرا شده است.

خانم سمانه سلیمانی جهت دوخت گلها در این نمونه آموزشی ، پس از برجسته نمودن؛ از مروارید های ریز به جای منجوق استفاده نموده است. این جابجایی ، همانگونه که می بینید باعث بزرگتر نشان داده شدن گل شده است.

این تکنیک اگر چه همیشه امکان تغییر نمی یابد ، اما گاهی ؛ مثل این تابلو می تواند شاخصه تمایز نمونه های دوخته شده باشد.

591165_itBdF3tp.JPG

591165_eLBnelF5.JPG

591165_e4c2zQ1D.JPG

591165_9GOQkoiJ.JPG

591165_AGO8MDIT.JPG

/ 0 نظر / 626 بازدید