تابلو پولک و منجوق دوزی – خانم عاطفه یوسف پور

در این پست نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پولک و منجوق بر روی یک تابلو را می بینید که توسط خانم عاطفه یوسف پور از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم عاطفه یوسف پور طرحی از یک دسته گل زیبا را به کمک تکنیک های مختلف پولک و منجوق دوزی و با استفاده از ملیله شکسته، ملیله، گندمی، پولک های صدفی و سکه ای بر روی پارچه مخمل سوزن دوزی نموده است.

کاربرد سوزن دوزی این دسته گل زیبا برای یک تابلوی دیواری می باشد و البته می توان از این تابلو ی سوزن دوزی جهت تزیین فضاهای متفاوت در هر جایی استفاده نمود.


tir96-617.JPGtir96-608.JPGtir96-603.JPGtir96-600.JPGtir96-599.JPG

/ 0 نظر / 386 بازدید