سرمه دوزی روی مخمل - خانم عفت فتاحــی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت سرمه بر روی مخمل را در این پست می بینید. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم عفت فتاحی، از آموزشگاه شب افروز؛ سوزندوزی شده است.

خانم عفت فتاحی طرحی از یک جقه را بر روی پارچه مخمل و در گوشه ای از یک رومیزی مربع ؛ سرمه دوزی نموده است. خطوط اصلی جقه، برگ ها و میوه در اطراف طرح جقه، با استفاده از تکنیک های دوخت ذغره دوزی، سرمه دوزی و منجوق دوزی؛ دوخته شده است.

خانم عفت فتاحی برای دوخت گل وسط طرح جقه نیز،از روش توپر دوزی برجسته استفاده نموده است. 

بسیار زیباست . اینطور نیست؟ 


/ 0 نظر / 46 بازدید