دوختن لبه چهل تکه ها - آموزش سوزندوزی

همیشه پس از اجرای دوخت چهل تکه ها، آستر کشی و سامان دهی به کل طرح ؛ بخصوص در زمانی که طرح کامل دوخته شده بزرگ هم باشد؛ کمی مشکل می باشد.

یکی از روشهای مرسوم جهت سامان دادن به لبه چهل تکه ، همراه با لایه دوزی و آستر کشی ؛ شیوه زیر می باشد.

برای اینکار ابتدا ،چهل تکه آماده شده را به همراه لایه و آستر روی هم منطبق نمایید و سپس با سنجاق زدن و کوک دور تا دور آن را بدوزید. پس از اتصال اولیه ،پارچه ای به صورت نوار و با اندازه طول چهل تکه در هر سمت ، به اضافه 4 سانت(برای تودادن در ابتدا و انتها) با عرض دلخواه را از عرض تا بزنید و دو لایه نمایید و به چهل تکه مانند تصاویر زیر متصل سازید.

سپس قسمتی را که دو لایه شده را از سمت پشت، روی لبه چهل تکه همراه با لایه و آستری بگذاری و بدوزید . پس از دوخت، تکه اتصال شونده را روی درز دوخت به سمت روی چهل تکه برگردانید و پس دوزی نمایید.

اجرای این عمل در هر سمت از لبه ها ، نه تنها آستر کشی را کامل می کند بلکه باعث زیباتر شدن چهل تکه نیز می شود. رنگ پارچه ای که برای دوخت لبه ها استفاده می کنیم، می تواند یکی از رنگهای چهل تکه و یا کاملا رنگ متفاوت ولی هماهنگ؛ باشد.

در تصاویر زیر همه مراحل گفته شده را در نمونه دوخته شده چهل تکه ستاره ای دوبل میبینید. این نمونه ارزشمند توسطخانم حنانه آل رضا اجرا شده است و بسیار هم زیباست.

591165_1ak5XyJR.JPG

591165_EiOmlrSx.JPG

591165_cTal7KNf.JPG

591165_LukSfwaZ.JPG

/ 0 نظر / 164 بازدید