طرح سبد گل برای گلدوزی و ....

و این هم طرح سبد گل برای گلدوزی و ابریشم دوزی و....نمونه دوخته شده این طرح در پست های قبلی درج شده است.

شما نیز بسته به نوع علاقه و مهارتی که دارید از این طرح در بیشتر حرفه های سوزندوزی مانند: سرمه دوزی، پولک و منجوق دوزی ، ابریشم دوزی و...می توانید استفاده نمایید..

 امیدوارم لحظه های زیبایی داشته باشید. و بتوانید زیبایی درونتان را با این طرح ها آمیخته، زندگیتان را زیباتر نمایید.

                                                    سوزندوزی شب افروز-- شریفیان

/ 0 نظر / 78 بازدید