چهل تکه دوزی و تکه دوزی با دایره ها- خانم فریبا داداش نیا

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت چهل تکه دوزی و تکه دوزی دایره ها را در این پست می بینید که شیوه دیگری از اتصال و مصرف دایره های آماده شده به شیوه چهل تکه دوزی را نشان می دهد. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم فریبا داداش نیا از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم فریبا داداش نیا این نمونه آموزشی را بر روی یک کوسن به رنگ قهوه ای – سبز، دوخت نموده است و برای این کار ابتدا، دایره هایی در رنگ های مختلف و اندازه هایی متفاوت به شیوه چهل تکه دوزی آماده نموده و بر روی کوسن قرار داه است. نحوه قرار گرفتن دایره ها نیز با دو پست قبل متفاوت می باشد . در اینجا دایره هایی که در چهار گوشه کوسن قرار گرفته ، کنار هم و اندکی روی هم می باشند ولی دایره هایی که در مرکز کوسن قرار گرفته ؛ کاملا در کنار هم به صورت یک دایره در مرکز و چهار دایره در اطراف می باشند. از طرفی دایره مرکزی در گوشه ها به صورت دوبل یا دوتایی استفاده شده و تمام دایره ها به کمک دوخت های تزیینی مانند دندان موشی به پارچه اصلی کوسن وصل شده است.

 و باز هم به عبارتی دیگر می توان گفت که، در این کوسن زیبا به نوعی دایره ها بر روی پارچه اصلی کوسن تکه دوزی شده است.

shah96-256.JPG

shah96-246.JPG

shah96-244.JPG

shah96-242.JPG

shah96-241.JPG

/ 0 نظر / 162 بازدید