گلدوزی پروانه - خانم مارال فرهت

پروانه ها خود به تنهایی نمایانگر بهار هستند و گل ، امتداد مهربانی بر بلندای صداقت و دوستی . و گلدوزی پروانه نمایانگر صبوری سوزندوز است در عبور ثانیه ها. 

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت پروانه را در این پست می بینید که توسط خانم مارال(زهرا) فرهت، از آموزشگاه شب افروز؛ دوخته شده است.

خانم مارال فرهت این نمونه زیبا را به کمک تکنیک سایه روشن دوزی،پیچ رز، گره ایرانی، ساقه و شاه ماهی بسته؛ سوزندوزی نموده است. در سوزندوزی این پروانه از نخهای دمسه به رنگهای مختلف استفاده شده است .خانم فرهت نخ لمه را جهت جلوه دادن بیشتر به پروانه، برای گلدوزی بدن و دورتا دور تا دور بالهای پروانه؛ بکار گرفته است.

591165_QTsrFyHh.JPG

591165_bKTyXoXX.JPG

591165_diBepn7U.JPG

591165_LaIbq4Gg.JPG

/ 0 نظر / 116 بازدید