تزیین تخم مرغها با پولک - خانم یاسمن مویدی

در این پست تعدادی تخم مرغ تزیین شده می بینید که تزیین آنها توسط خانم یاسمن مویدی، از آموزشگاه شب افروز؛ به کمک پولک و منجوق اجرا شده است.

خانم یاسمن مویدی جهت تزیین این تخم مرغها، ابتدا به وسیله یک مداد طرح اولیه ای روی تخم مرغها ترسیم نمودند و سپس به کمک مقداری پولک و منجوق ، تعدادی سنجاق ته گرد؛ طرح اولیه را با سلیقه و حوصله تزیین نمودند.

بسیار زیباست. اینطور نیست؟ از طرفی کار سختی هم نیست. در صورت تمـایل، شمـا نیز می توانید. 


/ 0 نظر / 336 بازدید