منجوق دوزی روی ترمه - خانم زهرا عزیزی

نمونه آموزشی زیبایی از دوخت منجوق روی ترمه را در این پست می بینید که برای دوخت طرحی بر روی یک رومیزی عسلی، استفاده شده است. این نمونه آموزشی زیبا توسط خانم زهرا عزیزی، از آموزشگاه شب افروز؛ منجوق دوزی شده است.

خانم زهرا عزیزی جهت دوخت این نمونه زیبا از منجوق هایی به رنگ سفید که متناسب با زمینه ترمه نیز هست، استفاده نموده و به کمک تکنیک دوخت گلهای گندمی،در اطراف طرح؛ زیبایی آن را افزون نموده است.

591165_gwXCXP69.JPG


/ 0 نظر / 59 بازدید