آموزش سوزندوزی -دانه دوزی تو پر( قسمت اول)

دوخت دانه دوزی توپر از جمله دوختهای بسیار پر کاربرد در حرفه پولک و منجوق دوزی می باشد و طرفداران خاص خودش را دارد. در این دوخت می توان از انواع ابزارهای این حرفه مانند پولک های ریز، ملیله شکسته، منجوق، مورب، ملیله، سنگ اعم از سنگهای منظم و غیر منظم و... می توان استفاده نمود.

 این دوخت را با نامهای شن دوزی با ملیله شکسته، دونه پاشی، ملیله دوزی نامنظم،شلوغ دوزی و.... نیز می شناسند.

برای اجرای این دوخت معمولا از ابزار یکسان با تکرار در دوخت و یا ابزار متنوع با تنوع در دوخت برای تو پر نمودن بخشی از طرح و یا تمام طرح بهره می گیرند. ولی قبل از آن می توان برای محدود نمودن  بخش مناسب طرح از ساقه دوزی، زنجیره دوزی و یا دوباره دوزی با منجوق و.... نیز بهره گرفت تا جلوه گری طرح در آفرینش زیبایی کاملا اثر بخش باشد.

نمونه های زیبایی ازخانم فریبا منتظر جویباری هنرجوی حرفه پولک و منجوق دوزی در آموزشگاه شب افروز را در زیر می بینید.

/ 0 نظر / 85 بازدید